CAMWorks, frezeleme ve aynı makine takımının kullanılmasına yönelik bir programlama çözümü sağlar.
Frezeleme-torna makineleri, parça kullanımını azaltabilen ve üretimi arttırabilen tek bir düzenekte frezeleme ve tornalama gerçekleştirebilirler.

Frezeleme Unsurları

 • Otomatik Unsur Tanıma (AFR) ile tanımlanan ve İnteraktif Unsur Tanıma (IFR) kullanılarak tanımlanan frezeleme unsurları, OD ve parça alını üzerinde Y eksen frezeleme için desteklenmektedir. Frezeleme unsurları hakkında daha fazla bilgi için CAMWorks 2 ½ Eksen Frezeleme sayfasına bakın.
 • 3-Eksen unsurları, Y-eksen frezeleme için interaktif olarak tanımlanabilir.

Sarılı Unsurlar

 • İnteraktif olarak tanımlanan Sarılı unsurlar, silindirik şekle sahiptir ve Z ve C eksenleri kontrol edilerek kesilirler.
 • Parçanın OD’si üzerinde sarılı cep, yuva, pim yuvası ve açık profil unsurları destekler.
 • Sarılı unsurlar, katı modelden silindirik uçlar, alınlar veya döngüler seçilerek tanımlanabilir.
 • Sarılı unsurlar, bir sarma çapı belirtilerek 2B eskizlerden tanımlanabilir.
 • Katı model silindirik alınlar veya köşeler, Sarılı Unsurlar yaratmak için değiştirilebilen ve kullanılabilen 2B eskizler olarak açılabilir.
 • Sarılı unsurlar üzerinde gerçekleştirilen operasyonlarda kullanıcı tanımlı contain ve avoid areas bulunabilir.

Tornalama Unsurları

Parçanın OD veya ID’si, ön alın ve kanallar üzerindeki tornalama unsurları, AFR ile bulunur ve IFR kullanılarak interaktif biçimde eklenir. Tornalama unsurları hakkında daha fazla bilgi için CAMWorks Tornalama veri sayfasına bakın.

Operasyonlar

 • Frezeleme unsurları için 2½ Eksen ve 3 Eksen Frezeleme operasyonları oluşturulur (Frezeleme modüle · Üne göre). Bunlar otomatik kaba talaş ile işleme, ince talaş ile işleme, diş açma vetek noktalı (delik delme, baralama, raybalama ve kılavuz çekme) çevrimlerini ve bütün 3 Eksen çevrimlerini içermektedir. Tüm işleme operasyonları, SolidWorks ortamında tanımlanır, hesaplanır ve doğrulanır.
 • Tornalama operasyonları, otomatik kaba talaş ile işleme, ince talaş ile işleme, kanal açma, kesme ve tek noktalı (delik delme, baralama, raybalama ve kılavuz çekme) çevrimlerini içermektedir.
 • Takım yolu simülasyonu, döner eksen ve lineer eksen hareketin gösterir.

C, Y ve B Eksen İşleme

Bileşik açıda ve parça alını, ID ve OD’si üzerinde C, Y ve B eksen işleme için işleme çevrimleri mevcuttur. Desteklenen freze takım ekseni hareketi: C-Ekseni OD (Serbest OD, Sarılı)
 • Tornalama ekseni (Z) etrafında sarılı takım yolu oluşturur. Takım, parçanın merkezinde kalırken Z ve C eksenleri eş zamanlı kontrol edilir. 

Y-Ekseni OD (Sabit OD)

 • Takım yolu, sabit bir C ekseni konumunda oluşturulur.
 • 2½ Eksen Frezeleme: takım, Y, Z eşzamanlı kesim ile X içerisinde derine ilerler.
 • 3 Eksen Frezeleme: X,Y,Z eşzamanlı kesim.

B Ekseni OD

 • Takım yolu, sabit bir C ve B ekseni konumunda oluşturulur.
 • 2½ Eksen Frezeleme: takım, diğer eksenlerdeki eşzamanlı kesim ile bir eksen içerisinde derine ilerler

Alın Frezeleme (Sabit, Serbest)

 • 2½ Eksen Frezeleme için: takım, X, Y eşzamanlı kesim veya X, C eşzamanlı kesim ile derine konumlanır.